DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

Hãy ham gia lấy số của chúng tôi với mức giá phải chăng chính xác tuyệt đối cam kết sẽ mang tiền tài và sự tự tin mỗi ngày cho các bạn. Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi!

🔶 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC  giá: 300.000 VNĐ 
🔶 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h10.
🔶 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile,…
🔶 Các bạn có thể nạp thẻ cộng dồn sao cho đủ là được ( ví dụ 3 cái 100k)

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB

  NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY 🔶🔶🔶 🔶🔶🔶
19/01/2020 ĐẦU 3– ĐUÔI 9 miss
18/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 miss
17/01/2020 ĐẦU 6– ĐUÔI 1 win ĐUÔI 1
16/01/2020 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 win ĐẦU 8
15/01/2020 ĐẦU 3– ĐUÔI 2 miss
14/01/2020 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 win ĐẦU 6
13/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 4 win ĐẦU 4– ĐUÔI 4
12/01/2020 ĐẦU 3– ĐUÔI 9 miss
11/01/2020 ĐẦU 1– ĐUÔI 8 win ĐUÔI 8
10/01/2020 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 win ĐUÔI 6
09/01/2020 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 miss
08/01/2020 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 win ĐẦU 0
07/01/2020 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 win ĐẦU 5– ĐUÔI 4
06/01/2020 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 win ĐẦU 1
05/01/2020 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 win ĐUÔI 1
04/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 win ĐẦU 4– ĐUÔI 9
03/01/2020 ĐẦU 9– ĐUÔI 2 miss
02/01/2020 ĐẦU 3– ĐUÔI 4 win ĐUÔI 4
01/01/2020 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win ĐẦU 0– ĐUÔI 5
31/12/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 miss
30/12/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 win ĐẦU 8
29/12/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win ĐẦU 0– ĐUÔI 1
28/12/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 6 win ĐẦU 0
27/12/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 2 miss
26/12/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 miss
25/12/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 miss
24/12/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 miss
23/12/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 win ĐẦU 2– ĐUÔI 4
22/12/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 miss
21/12/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 1 win ĐẦU 4
20/12/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 miss
19/12/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 win ĐẦU 8
18/12/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 win ĐẦU 4– ĐUÔI 9
17/12/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 2 win ĐẦU 2– ĐUÔI 2
16/12/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 miss
15/12/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 win  ĐUÔI 0
14/12/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 4 win  ĐUÔI 4
13/12/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win  ĐUÔI 6
12/12/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win  ĐUÔI 7
11/12/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 win ĐẦU 8– ĐUÔI 5
10/12/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 2 miss
09/12/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win ĐẦU 7
08/12/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 2 miss
07/12/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 8 win ĐẦU 3– ĐUÔI 8
06/12/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 miss
05/12/2019 ĐẦU2– ĐUÔI 9 miss
04/12/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 8 miss
03/12/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 1 miss
02/12/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
01/12/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 miss
30/11/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 7 miss
29/11/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win ĐẦU 0
28/11/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 win ĐUÔI 2
27/11/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
26/11/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 win ĐẦU 3– ĐUÔI 1
25/11/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 miss
24/11/2019  ĐẦU 4– ĐUÔI 2 win ĐẦU 4– ĐUÔI 2
23/11/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 6 win ĐUÔI 6
22/11/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 win ĐẦU 7– ĐUÔI 8
21/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 2 win ĐẦU 1
20/11/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 9 miss
19/11/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 win ĐẦU 4
18/11/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 4 win ĐẦU 8– ĐUÔI 4
17/11/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 miss
16/11/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 win ĐẦU 8
15/11/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 miss
14/11/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 win ĐẦU 5
13/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 2 win ĐẦU 1
12/11/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 miss
11/11/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win ĐUÔI 6
10/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 win ĐẦU 1– ĐUÔI 0
09/11/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 win ĐẦU 0– ĐUÔI 2
08/11/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 miss
07/11/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 win ĐẦU 2
06/11/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 win ĐẦU 8
05/11/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 3 win ĐẦU 9
04/11/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 win ĐẦU 4– ĐUÔI 3
03/11/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 miss
02/11/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 miss
01/11/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 miss